toggle

COLLECTION

COLLECTION2015

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

 

COLLECTION2014

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

 

ロンブル エ ラ ルミエールのドレスイメージコレクション

2014/photograph:Ayu Kobayshi,model:Shusaku Hyashi&Kae Ho,hairmake:Natsuko Saito
2015/photograph:Shoji Onuma,model:Kae,Kosuke Nakajima